Proč k nám


Přidejte se k nám, protože ...

Každoročně navyšujeme průměrnou mzdu a odměňujeme získané zkušenosti a dovednosti
Pracujeme se špičkovými technologiemi
Nabízíme různé možnosti pracovního uplatnění na všech úrovních
Máme vhodné prostředí pro rozjezd kariéry
Dáváme možnost pracovat na projektech v mezinárodních týmech s globálním zázemím
Se zaměstnanci navazujeme dlouhodobou a stabilní spolupráci
Poskytujeme zázemí úspěšné nadnárodní společnosti
Pečujeme o zaměstnance – jejich spokojenost je pro nás na prvním místě

Na co se můžete těšit


13. a 14. MZDA
Pro všechny naše zaměstnance na základě výsledku hospodaření
PŘÍSPĚVEK
NA PŘIPOJIŠTĚNÍ
Každý měsíc přispíváme na penzijní a životní připojištění

CAFETERIE
Benefitní kredit na různé služby, jako je sport, zdraví, kultura, cestování nebo vzdělávání
PŘÍSPĚVKY
NA STRAVOVÁNÍ
Na obědy přispíváme za každou odpracovanou směnu
5 TÝDNŮ
DOVOLENÉ
Nad rámec zákona poskytujeme zaměstnancům 1 týden dovolené navíc. A to už v prvním roce po nástupu
AKCE PRO
ZAMĚSTNANCE
Přispíváme nebo organizujeme mnoho akcí. Sportovní aktivity (fotbal, volejbal) nebo grilovačky a rodinné dny

HELPLINKA
Bezplatná anonymní linka, na které školení odborníci našim lidem pomáhají v případě jakýchkoliv krizových situací
ZVÝHODNĚNÉ
MOBILNÍ TARIFY
Výhodný mobilní tarif pro naše zaměstnance i jejich rodiny
VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJ
Realizujeme mnoho vzdělávacích a rozvojových aktivit

Vize „Look Beyond“

Vize „Look Beyond” (Hleďme do budoucna) je filozofií Skupiny AGC, od které se odvíjí většina jejích činností.

Tuto hodnotu hodláme prosazovat v celosvětovém měřítku, a dokázat tak velký potenciál, který je vlastní celé naší Skupině.

„Look Beyond“ – předvídat a hledět do budoucna

„Look Beyond“ – rozvíjet perspektivy přesahující náš okruh znalostí a zkušeností

„Look Beyond“ – pokračovat v inovaci a nikdy se nespokojit se stávajícím stavem


Naše hodnoty

Inovace a vynikající pracovní výkon

Trvale se snažíme inovovat, a to jak v oblasti technologií, tak i produktů, které dodáváme, a služeb, jež poskytujeme. Tento výzkum je veden s ohledem na zákazníka a předvídání změn, k nimž dochází ve společnosti i na trzích. Vede k vytváření hodnoty, jež je správnou reakcí na potřeby zákazníků. Nutně je rozšířena i o trvalé hledání produktivity a kvality našich operací. S tím, že zacíleno máme na vynikající pracovní výkon.

Životní prostředí

Snažíme se přispět k udržitelnému rozvoji díky úsporám energií dosahovaným při používání našich výrobků, ale i prostřednictvím novátorských technologií, jejichž cílem je omezit vliv našich průmyslových aktivit na životní prostředí. Současně se snažíme zajistit a zlepšit podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Integrita

S partnery z řad veřejnosti budujeme rovnoprávné a transparentní vztahy založené na osvědčených postupech etiky.
Důsledně dodržujeme všechny platné předpisy a zákony. A konečně přejímáme odpovědnost za výrobky a služby, které dodáváme a poskytujeme, tak, abychom díky naprosté spokojenosti zákazníků získali jejich plnou důvěru.

Rozmanitost

V AGC je rozmanitost zaměstnanců vnímána jako přínos pro naši organizaci. Postupujeme kupředu díky rozdílným perspektivám a názorům, které z ní vyplývají. Jedince je nutno respektovat bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství, kulturu, postižení či sexuální orientaci.

Nastavení cookies